Curriculum vitae

 

 

 

 

 

INFORMAȚII PERSONALE

 

 

 

Nume:

ZISOPOL Dragoș Gabriel

Adresă:

Str. Spătari, nr.42, Ploiești, COD 100577, ROMÂNIA

Telefon:

0244 576655 / 0721 295 284

Fax:

0244 576655

E-mail:

zisopold@upg-ploiesti.ro

Naționalitate:

română

Starea civilă:

căsătorit

Locul și  data nașterii:

Câmpina / Prahova / 12 noiembrie 1967

 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

 

 

 

Perioada:

2004 și în prezent

Numele și adresa angajatorului:

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Sectorul de activitate:

Catedra Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier – T.C.U.P.

Funcția sau postul ocupat

Conferențiar universitar

Principalele activități și responsabilități:

Activitate didactică, cercetare științifică, management universitar

Perioada:

1998 – 2004

Numele și adresa angajatorului:

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Sectorul de activitate:

Catedra Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier – T.C.U.P.

Funcția sau postul ocupat

Șef de lucrări universitar

Principalele activități și responsabilități:

Activitate didactică, cercetare științifică, management universitar

Perioada:

1995 – 1998

Numele și adresa angajatorului:

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Sectorul de activitate:

Catedra Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier – T.C.U.P.

Funcția sau postul ocupat

Asistent universitar

Principalele activități și responsabilități:

Activitate didactică, cercetare științifică

Perioada:

1992 – 1995

Numele și adresa angajatorului:

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești

Sectorul de activitate:

Catedra Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier – T.C.U.P.

Funcția sau postul ocupat

Preparator universitar

Principalele activități și responsabilități:

Activitate didactică, cercetare științifică

 

 

EDUCAȚIE

ȘI FORMARE

 

 

 

Perioada:

2005

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a realizat formarea profesională:

Free European School of Economics / Greece Academic Summer Courses

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Tourist Management / Management în domeniul turismului și serviciilor

Tipul calificării / diploma obținută

Cursuri de perfecționare / Certificat

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ postuniversitar

Perioada:

2004

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a realizat formarea profesională:

Free European School of Economics – FESE /

Greece Academic Summer Courses

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Economics / Economie

Tipul calificării / diploma obținută

Cursuri de perfecționare / Certificat

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ postuniversitar

Perioada:

2002

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a realizat formarea profesională:

Free European School of Economics /

Greece Academic Summer Courses

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Quality Management / Managementul calității

Tipul calificării / diploma obținută

Cursuri de perfecționare / Certificat

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ postuniversitar

Perioada:

1993 – 2000

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a realizat formarea profesională:

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești / Instituție de învățământ superior de stat

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Inginerie mecanică / Cercetare științifică

Tipul calificării / diploma obținută

Doctorat / diplomă doctor - distincția Cum Laudae (Seria A, nr. 1207 – Minister (ordin 5201/23.11.2000) / Nr. 318/01.02.2001- Universitate)

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ postuniversitar

Perioada:

1996 – 2000

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a

realizat formarea profesională:

Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești – Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică / Instituție de învățământ superior de stat

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Inginerie economică în domeniul mecanic / Inginer economist

(șef de promoție – media  generală  9,84 / 10 la examenul de Diplomă)

Tipul calificării / diploma obținută

Inginer diplomat / Diploma de inginer economist

(Seria A, nr. 0000726 - Minister / Nr. 10558/13.11.2000 - Universitate)

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)

Perioada:

1986 – 1992

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a

realizat formarea profesională:

Universitatea din Iannina  / Instituție de învățământ superior de stat

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Limbi străine / Limba neoelenă

Tipul calificării / diploma obținută

Cursuri de perfecționare / Certificat

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Studii postuniversitare (durata studiilor 1 an)

Perioada:

1994 - 1995

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a

realizat formarea profesională:

Institutul de Petrol și Gaze Ploiești – Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică / Instituție de învățământ superior de stat

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Utilaj tehnologic / Inginer

(șef de promoție – media  generală  9,42 / 10 la examenul de Diplomă)

Tipul calificării / diploma obținută

Inginer / Diploma de inginer

(Seria K, nr. 19825 - Minister / Nr. 6311 / 29.06.1992-Institut)

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ universitar de lungă durată (durata studiilor 5 ani)

Perioada:

1982 – 1986

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a

realizat formarea profesională:

Liceul Industrial Nr.5 din Câmpina / Instituție de învățământ preuniversitar de stat

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Liceu teoretic, secția REAL / Învățământ liceal.

(șef de promoție – media  generală  9,34 / 9,26 la examenul de Bacalaureat)

Tipul calificării / diploma obținută

Studii medii / Diploma de bacalaureat

(Seria D Nr.140359 eliberată cu nr. 730 / 05.07.1986 - Liceu)

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ preuniversitar (durata studiilor  4 ani)

Perioada:

1974 – 1982

Numele și tipul instituției de învățământ prin care s-a

 realizat formarea profesională:

Școala Generală nr. 7 din Câmpina /

Instituție de învățământ primar și gimnazial de stat

Domeniul calificării / aptitudini ocupaționale

Școală primară și gimnazială / Învățământ primar și gimnazial

Tipul calificării / diploma obținută

Studii primare și gimnaziale / Certificat de absolvire a școlii de 8 ani.

Nivelul de clasificare a  formei de învățământ

Învățământ primar și gimnazial (durata studiilor 8 ani)

 

 

 

 

 

APTITUDINI

ȘI COMPETENȚE PERSONALE

 

 

 

Limba maternă:

   Limba română

Limbi străine cunoscute:

Limba engleză

Limba greacă

Limba franceză

Limba spaniolă

abilitatea de a citi

bine

bine

bine

bine

abilitatea de a scrie

satisfăcător

satisfăcător

satisfăcător

bine

abilitatea de a vorbi

bine

bine

bine

satisfăcător

 

 

Aptitudini

și competențe profesionale:

·   2008 și în prezent: Membru în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților;

·   2006 și în prezent: Membru în comisiile pentru susținerea examenelor și referatelor de doctorat;

·   2006 și în prezent: Recenzii științifice pentru cursuri/manuale/monografii/ îndrumare de nivel universitar;        

·   2004 și în prezent: Membru în echipa de autorizare ISCIR a laboratoarelor de control distructiv și nedistructiv din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

·   2004 și în prezent: Activități de verificare a calității produselor din materialelor metalice prin încercări nedistructive (șef Profil - Incercari nedistructive, autorizație ISCIR nr. 09320073 / 12.07.2004);

·   2004 și în prezent: Membru în comisiile pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul superior (3);

·   2002 - 2005: Profesor invitat pentru prelegeri la universități europene – Free European School of Economics – Grecia (5); 

·   2002 – 2003: Membru în echipa de implementare a sistemului informatic din U.P.G. Ploiești;

·   2001 și în prezent: Senior arbitru în cadrul Asociației Române de Arbitraj Comercial;

·   1999 și în prezent: Activități de proiectare asistată de calculator – CAD (Certificat IPG-PL-120);

·   1994 și în prezent: Secretar/membru în comisiile de finalizare a studiilor – diplomă, licență etc. (6);

·   1992 și în prezent: Activități didactice în învățământul superior tehnic (Tehnologia Materialelor, Materiale și Tehnologii Primare, Tehnologii Primare, Ingineria Valorii, Roboți Industriali și Linii Flexibile de Fabricație, Tehnologii Industriale și de Construcții, Bazele Tehnologiei Materialelor, Știința și Tehnologia Materialelor, Tehnologia Construcției Utilajului Petrolier, Ecotehnologie);

·   1992 și în prezent: Activități de cercetare științifică în domeniul materialelor, tehnologiilor de fabricare, liniilor flexibile de fabricație, ingineriei valorii, verificării stării tehnice, mentenanței, reabilitării și/sau modernizării și asigurării calității echipamentelor petroliere, petrochimice și pentru transportul și depozitarea produselor petroliere – programe de cercetare, naționale și internaționale – ANSTI (1999 - 2002), RELANSIN (2000 - 2006); MENER (2003 - 2005), CNCSIS (2004 - 2006), CNFIS (2002 - 2003), PHARE (2004 - 2005).

 

 

Aptitudini

și competențe manageriale:

·   2009 și în prezent: vicepreședintele grupului parlamentar de prietenie România-Grecia și membru în grupurile parlamentare de prietenie România-Cipru, România-Irlanda;

·   2009 și în prezent: secretarul grupului parlamentar al minorităților naționale din Parlamentul României;

·   2008 și în prezent: deputat în Parlamentul României, din partea Uniunii Elene;

·   2008 și în prezent: Președinte interimar al Uniunii Elene din România;

·   2007 și în prezent: membru în comisia de reacreditare a specializării „Inginerie Economică în Domeniul Mecanic” din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică;

·   2006 și în prezent: Coordonatorul programului de masterat cu titlul „Ingineria și managementul producției utilajului petrolier și petrochimic” din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică / Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;

·   2006 și în prezent: Primvicepreședintele Asociației Academice Eleno-Române;

·   2006 și în prezent: Membru fondator și director al cursului postuniversitar de specializare în domeniul „Mediator”; 

·   2005 și în prezent: Membru al Consiliului Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești;

·   2004 - 2008: Membru în Biroul executiv al Catedrei „Tehnologia Construcției de Utilaj Petrolier” (T.C.U.P.);

·   2004 și în prezent: Secretar General al Uniunii Elene din România;

·   2001 și în prezent: Membru fondator și Director al Colegiului Postuniversitar Paneuropean “Managementul Litigiilor Economice” din cadrul Universității Petrol – Gaze din Ploiești – MBA creat in colaborare cu Preston University din S.U.A. si Free European School of Economics din Elveția (decizie nr. 512 / 04.10.2001);

·   2000 - 2008: Vicepreședinte al Uniunii Elene din România;

·   1999 și în prezent: Responsabilul „Centrului național de demonstrații cu echipamente de sudare și tăiere” care funcționează și ca laborator didactic în cadrul catedrei T.C.U.P. din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești(1475/04.10.1999);

·   1999 și în prezent: Organizator sau coorganizator de manifestări științifice cu participare națională (6) sau internațională (13 – Elveția, Franța, Grecia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Republica Moldova, Algeria, România);

·   1998 și în prezent: Președinte / membru / secretar al unor comisii de examen de diplomă, examen de disertație, doctorat;

·   1996 și în prezent: Președintele Comunității Elene Prahova;

·   1992 – 1996: Vicepreședintele Comunității Elene Prahova.

 

 

Permis de conducere:

Categoria B Nr. P00084633H

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

 

 

 

Publicații și brevete:

Autor sau coautor la:

·   7 cărți (cursuri, manuale, monografii, îndrumare) de nivel universitar       (3 - autor unic; 2 – prim autor);

·   51 de articole științifice publicate în reviste de specialitate sau în volume ale unor manifestări științifice (20 în limbi străine, 15 în străinătate);

·   12 comunicări la diverse manifestări științifice naționale sau internaționale (nepublicate);

·   5 suporturi de curs/laborator (puse la dispoziția studenților în format tipărit/electronic);

·   71 lucrări de cercetare științifică, proiectare și inginerie tehnologică realizate pe bază de contracte naționale sau internaționale (A.N.S.T.I.; Relansin; Mener; C.N.C.S.I.S.; C.N.F.I.S.; Phare);

·   1 invenție brevetată (coautor).

 

 

Afilieri profesionale:

·    2006 și în prezent: membru al Society of Petroleum Engineers International (SPE INTERNATIONAL);

·   2006 și în prezent: membru al Asociației Managerilor și Inginerilor Economiști din România (AMIER);

·   2005 și în prezent: membru al European Structural Integrity Society (ESIS);

·   2001 și în prezent: membru al Asociației Profesionale a Inginerilor de Petrol din România (SPE – ROM);

·   1997 și în prezent: membru al Asociației de Sudură din România  (ASR);

·   1994 și în prezent: membru al Asociației Generale a Inginerilor din Romania (AGIR);

·   1994 și în prezent: membru al Asociației Române de Mecanica Ruperii – (ARMR); 

 

 

Stagii  sau vizite

de specializare

sau documentare

în străinătate:

·   Departamentul pentru dezvoltare internațională a guvernului britanic (specializare în domeniul elaborării proiectelor – „Dezvoltarea parteneriatelor locale și regionale: 2 zile / februarie 2004);

·   Free European School of Economics – Athens – Grecia (documentare în domeniile: management universitar, relații interuniversitare): 7 zile / februarie 2002;

·   Congresul oamenilor de știință din diaspora elenă mondial㠖 Salonic – Grecia (documentare în domeniile: management universitar, cercetare științifică universitară, relații interuniversitare): 7 zile / decembrie 2001;

·   Universitatea Iannina – Grecia (documentare în domeniile: management universitar, cercetare științifică universitară, relații interuniversitare): 15.02.1995 - 15.11.1995;

 

 

ANEXE

·   Lista lucrărilor (articole / brevete de invenții / contracte de cercetare-dezvoltare) elaborate și/sau publicate.

 

 

Data întocmirii:

    01.02.2009